Thông tin về Lisk

Lisk là gì?

Lisk là một mạng lưới phi tập trung với nền tảng blockchain được tạo dựng nhằm giúp các lập trình viên có thể xây dựng các kiểu ứng dụng đa dạng bằng cách phát triển các chuỗi phân nhánh (sidechain). Lisk tương tự như Ethereum nhưng thay vì tạo ra các smart contract như Ethereum, Lisk lại tạo ra các ứng dụng và chức năng độc lập bằng cách sử dụng bộ phát triển Lisk SDK của mình.

Lisk không phải là Ethereum

Lisk là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào năm 2016 bởi Max Kordek và Oliver Beddows. Lisk được fork từ dự án Crypti, một dự án mà chính các nhà phát triển Lisk đã từng tham gia.

  • Max Kordek (Co-Founder)
  • Oliver Beddows (Co-Founder)
  • Guido Schmitz-Krummacher (Legal, Financials)

Đặc điểm của Lisk

. Một mạng lưới phi tập trung

Lisk là một mạng lưới phi tập trung giống như Bitcoin, Nxt hoặc BitShares. Nó không sử dụng Proof of Work (thuật toán bằng chứng công việc) như Bitcoin hay Proof of Stake (thuật toán bằng chứng cổ phần) như Nxt. Lisk lựa chọn một cách thức giản lược hơn là thực hiện các thuật toán ban đầu của BitShare còn được gọi là Delegated Proof of Stake (thuật toán bằng chứng cổ phần ủy quyền).

. Một loại tiền kĩ thuật số

Lisk là một loại tiền mã hóa và các token này được gọi là LSK. Để gửi LSK từ một tài khoản này tới một tài khoản khác chỉ mất 10s, sau 1-2 phút, giao dịch này sẽ không thể thay đổi.

Cơ cấu tổ chức

Ứng dụng Lisk SDK triển khai cơ cấu tổ chức và phát triển ứng dụng blockchain dựa trên chính các sidechain. Tất cả mọi thứ được viết trên JavaScript, nghĩa là bạn có thể phát triển nền tảng mạng lưới xã hội độc lập, messengers, games, ứng dụng tài chính, thị trường dự đoán, trao đổi, các nền tảng dự trữ, các nền tảng hợp đồng, chia sẻ các nền kinh tế, online shops, ứng dụng IoT,… và còn nhiều hơn nữa trong chính blockchain của bạn, hoàn toàn phi tập trung và không có sự phức tạp của giao thức đồng thuận hoặc các mạng lưới thuật toán aP2P.

Nền tảng Sidechain

Một sidechain là 1 blockchain tùy biến, không làm ảnh hưởng tới nhà ủy thác chính hoặc những sidechain khác. Tất cả các chi tiết, thông số và các loại giao dịch có thể thay đổi để phù hợp hoàn hảo với ứng dụng blockchain của bạn.

Để ngăn chặn spam trong blockchain, luôn có những token giá trị yêu cầu lưu giữ các dữ liệu trong blockchain, ví dụ như mọi chi phí giao dịch. Trong sidechain của Lisk, bạn có thể sử dụng các token LSK từ các mainchain hoặc toàn bộ các token từ các khách hàng mới.

Bạn sẽ có một giới hạn riêng trong trường hợp bạn muốn sử dụng các token từ mainchain LSK bên trong sidechain của bạn. Bạn không thể chuyển dịch dễ dàng các token giữa các blockchain khác nhau.

Thị trường phân tán và người ủy thác thị trường công

Người ủy thác thị trường của Lisk là một cách kết nối những nhà phát triển ứng dụng blockchain và những người ủy thác sidechain. Điều này là cần thiết bởi vì mọi sidechain là một blockchain độc lập, nó cần thiết lập những yếu tố riêng để bảo mật. Nếu các nhà phát triển ứng dụng blockchain không sử dụng những thuật toán đồng thuận mặc định của Lisk (v.d như PoS hoặc PoW), họ sẽ phải tự chăm sóc những người thợ đào của họ, điều này có thể là một lựa chọn tốt trong một vài trường hợp. Tuy nhiên, nếu nhà phát triển ứng dụng blockchain sử dụng những thuật toán đồng thuận của Lisk (DPoS), anh ta sẽ có khả năng thuê nhà ủy thác từ thị trường với một khoản phí định kì.

Loại hình ủy thác thị trường này chỉ hoạt động duy nhất với thuật toán DPoS và với Lisk nó có thể làm được nhiều hơn bất kì nền tảng nào khác.