Đức sẽ không đánh thuế tiền kỹ thuật số khi dùng mua hàng hoá

0

Bộ tài chính Liên Bang Đức xem xét miễn thuế Bitcoin miễn là nó được dùng như một phương tiện thanh toán, Cointelegraph auf Deutsch đã công bố vào thứ 5, ngày 1 tháng 3.

Cơ quan thẩm quyền Đức công bố quyết định của nó không áp đặt các khoản mua hàng với Bitcoin và cryptocurrency khác vào các khoản thuế vào ngày 27 tháng, trích dẫn quyết định năm 2015 của Tòa án Châu u, đặt ra một tiền lệ cho tất cả các thành viên của Liên minh Châu u.

Tòa án đã biện minh cho quyết định về thuế của mình bằng cách tuyên bố rằng nó xem cryptocurrency như một phương thức thanh toán hợp pháp:

“Các loại tiền tệ ảo (cryptocurrency như Bitcoin) được coi là tương đương với phương thức thanh toán hợp pháp, miễn là các đồng tiền ảo được chấp thuận là phương thức thanh toán thay thế và theo hợp đồng của các bên liên quan trong giao dịch và không có mục đích khác hơn việc sử dụng như một cách thức thanh toán.”

Theo quyết định, việc chuyển từ crypto thành fiat hoặc ngược lại được phân loại là “các dịch vụ chịu thuế khác”. Do đó, một bên hoạt động như người trung gian cho giao dịch này sẽ không bị đánh thuế. Theo quy định này, các nhà hoạt động của giao dịch crypto cũng có thể được miễn thuế, “nếu họ hoàn thành việc mua bán Bitcoin như đại diện nhà môi giới”.

Quyết định của tòa án cũng lưu ý rằng phí của người đào sẽ không bị đánh thuế, bởi vì chúng được thanh toán trên cơ sở tự nguyện.

Các hướng dẫn này phân biệt Đức từ Mỹ nơi Dịch vụ doanh thu nội địa (IRS) đối với Bitcoin như tài sản, nghĩa là mỗi lần mua sử dụng Bitcoin được xem là bán tài sản và do đó, phải chịu thuế lợi tức.

Theo: CoinTelegraph

Content Protection by DMCA.com
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments